FORUM PODATKOWE

Chcemy podczas Forum Podatkowego mówić o kierunkach rozwoju podatków w rozmaitych obszarach. Głęboko wierzymy, że obecność na Forum osób, które bezpośrednio uczestniczą w kształtowaniu systemu podatkowego w Polsce, da wszystkim biorącym udział w wydarzeniu poczucie możliwości wpływu na nadchodzącą przyszłość.

Wierzymy w potęgę dyskusji i rozumiemy, że do najlepszych wniosków dochodzi się poprzez wymianę zdań i ciągłe poszukiwanie wspólnych obszarów łączących, a nie dzielących, strony zaangażowane w tę dyskusję. 

Mówiąc o przyszłości, myślimy nie tylko o najbliższych kilku latach, ale również o następnych pokoleniach. Wobec rosnącego tempa zmian, jakiego doświadcza z dnia na dzień biznes, jesteśmy świadomi, że od sprawności, przejrzystości i – ostatecznie – wydajności systemu podatkowego będzie zależało, na jakiej pozycji uplasuje się polska gospodarka, którą pozostawimy nadchodzącym po nas pokoleniom. 

Temu poświęcony zostanie inauguracyjny wykład, który wygłosi prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

System podatkowy - mity a rzeczywistość

Każdy, kto ma świadomość liczby zmian w przepisach prawa, które dotyczą samych tylko zagadnień podatkowych, rozumie konieczność stałego odświeżania wiedzy i praktycznie ciągłego wyjaśniania dochodzących rokrocznie nowych regulacji. 

O ile nie śledzimy na bieżąco zmian w podatkach – łatwo jest ulec powszechnym, żeby nie powiedzieć – obiegowym – opiniom z nimi związanym. 

Podatki nie są proste. I jeśli ktokolwiek z uczestników wejdzie na Forum z takim właśnie przeświadczeniem, mamy nadzieję odwieść go od tego błędnego przekonania. Rozprawimy się przy okazji z mitami, które funkcjonując w społeczeństwie czynią poważne szkody zarówno podatnikom, jak i administracji skarbowej. 

Ordynacja podatkowa

Projektowane rozwiązania proponowane w ramach nowej ordynacją podatkową zapowiadają nadchodzącą zmianę. Największą od początku funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce. 

Są one jeszcze w fazie planowania, ale jeśli chcemy mieć wpływ na ich ostateczny kształt, trzeba wziąć udział w publicznej dyskusji w tym temacie. 

Odczarować sukcesję

Przed Polską, a w zasadzie – przed polskimi firmami – prawdziwe tsunami. Mowa o tsunami sukcesyjnym, które jest ewenementem na skalę światową. Nie ma drugiego państwa na świecie, gdzie tak wiele biznesów powstałoby w równie dużej ilości w tak krótkim czasie, jak miało to miejsce u nas – w latach następujących bezpośrednio po przełomie roku 1989, czyli w czasie tzw. transformacji ustrojowej. Ówcześni 30- i 40-latkowie mają dziś po 60 albo 70 lat. Czas najwyższy przekazać przywództwo młodszemu pokoleniu…

W ostatnich latach, a może nawet miesiącach narosło sporo mitów związanych z sukcesją. To, że jest kojarzona wyłącznie z firmami rodzinnymi, że jest ściśle związana ze śmiercią nestora i spadkobraniem, że musi zajść w gronie członków rodziny… – to wszystko tylko część większego obrazu, który wspólnie z ekspertami, postaramy się odsłonić w możliwie jak największym stopniu. 

Wśród ekspertów związanych z sukcesją nie zabraknie samych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz firm rodzinnych. 

Mamy nadzieję nieco odczarować sukcesję – aby przestała być „zaklęciem“, które przyciąga rodzinnych przedsiębiorców rodzinnych, jednocześnie wyłączając czujność wszystkich pozostałych. 

Liczymy na obecność samych zainteresowanych – czyli przedsiębiorców-nestorów, a także potencjalnych następców – z rodziny i nie tylko. Managerowie, pracownicy, mniejszościowi udziałowcy i zarządzający funduszami też znajdą w tej części forum coś ciekawego dla siebie. 

Close Menu