Wielkopolski Oddział KIDP

 • Marek Hoffman – Przewodniczący Zarządu
 • Remigiusz Pytlik – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Filip Siwek – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Adriana Stankiewicz – Sekretarz Zarządu
 • Michał Grywaczewski – Członek Zarządu
 • Przemysław Jakub Hinc – Członek Zarządu
 • Tomasz Kluwak – Członek Zarządu
 • Małgorzata Ostrowska-Krzewina – Członek Zarządu
 • Katarzyna Winiecka – Członek Zarządu

Lubuski Oddział KIDP

 • Mariola Chełmińska – Przewodnicząca Zarządu
 • Iwona Łysy – Sekretarz Zarządu
 
 
 
 
 
 

Mazowiecki Oddział KIDP

 • Paweł Trojanek – Przewodniczący Zarządu
 
 
 
 
 
 

Śląski Oddział KIDP

 • Marzena Ćwioro – Przewodnicząca Zarządu
 
 
 
 
 
 
 

Zachodniopomorski Oddział KIDP

 • Beata Norsesowicz – Przewodnicząca Zarządu
 • Joanna Czumaj – Skarbnik Zarządu
 
 
 
 
 
 

Współpraca

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Gomułowicz – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Noworyta – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Maciej Ostrowski – Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu
 • Jakub Sekulski – Doradca Podatkowy, Deloitte Poland
Close Menu