Agenda
Forum Podatkowe Poznań 2019

(Agenda jest uzupełniania i może ulec zmianie)

13 maja 2019

08:30 – 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 – 10:45

Otwarcie Forumobejrzyj na żywo!
Powitanie Uczestników
prof. dr hab. Adam Mariański (Przewodniczący KRDP, UŁ)
Wystąpienia Gości

10:45  – 11:30

Przerwa kawowa

11:30  –  13:00

Wykłady wprowadzające obejrzyj na żywo!

Podatki przyszłości prof. dr hab. Adam Mariański (Przewodniczący KRDP, UŁ)

System podatkowy w Polsce. Próba diagnozy prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Rada Naukowa przy KIDP, UJ)

Wystąpienia Partnerów

Automatyzacja w procesie technologii na przykładzie Systemu Informacji Prawnej „LEX” Filip Karczewski (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)

Czy istnieje uniwersalne rozwiązanie na największe bolączki współczesnej księgowości? Cezary Paszuk (FPD Sp. z o.o.)

Ordynacja podatkowa -zmiany w 2019 roku
Grzegorz Nowicki (Infor.pl)

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 17:00

Obrady Forum Podatkowego – 3 równoległe bloki tematyczne obejrzyj na żywo! 
PRAWO, EKONOMIA, EDUKACJA
(15:30 – 16:00 Przerwa kawowa)

PRAWO

Mechanizmy ochrony podatnika
w projekcie nowej ordynacji podatkowej

Prowadzący i moderator dyskusji:
Filip Siwek (Doradca Podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP)

cz. I
Wprowadzenie
dr Michał Wilk (Doradca Podatkowy, Radca Prawny)
Filip Siwek (Doradca Podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP)

cz. II
Zasady ogólne prawa podatkowego i Karta Praw Podatnika
dr Michał Wilk (Doradca Podatkowy, Radca Prawny)

Zasada in dubio pro tributario
Anna Sokołowska (Sędzia WSA)

Rzecznik praw podatnika a Rzecznik Praw obywatelskich
Filip Siwek (Doradca Podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP)

Ochrona praw podatnika a wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
dr Agnieszka Franczak (UEK)

cz. III
Przedawnienie wymiaru i przedawnienie poboru”

Krzysztof Wiśniewski (Doradca Podatkowy)

cz. IV
Mechanizmy współpracy z administracją (umowa podatkowa, mediacja, umowa o współdziałanie)

Bartosz Kubista (Doradca Podatkowy, Adwokat)

cz. V
Wyjaśnianie przepisów podatkowych (interpretacje podatkowe, objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna)

Radomir Szaraniec (Doradca Podatkowy, Wiceprzewodniczący KRDP)

cz. VI
Podsumowanie

EKONOMIA

Kierunki zmian w podatku dochodowym

cz. I
Podatki dochodowe przyszłości

dr hab. Marta Kluzek (UEP)
dr Anna Leszczyłowska (UEP)
dr Jarosław Neneman (CASE)
dr Wojciech Sztuba (TPA)

cz. II
Mity podatkowe – nasze przekonania
a rzeczywistość

dr Arkadiusz Bernal (UEP)
dr Jarosław Neneman (CASE)

 

EDUKACJA

Prawo podatkowe dla: księgowych, biegłych rewidentów, prawników,
egzamin kwalifikacyjny dla doradców podatkowych
dr Adam Bartosiewicz (Doradca Podatkowy)
Krzysztof Dziadosz (ELSA Poznań)
Kinga Gulczyńska (ELSA Poznań)
Leszek Lewandowicz (Doradca Podatkowy, SKwP)
dr inż. Paweł Małecki (Doradca Podatkowy)
Wanda Nowak (Doradca Podatkowy)

Ułatwienia w dostępie do zawodu doradcy podatkowego dla doktorów nauk prawnych z dyscypliny/dziedziny prawa finansowego
dr Paweł Mańczyk (US)

Szczególna ścieżka do zawodu doradcy podatkowego
Prof. dr hab.  Jolanta Iwin-Garzyńska (US)

Małgorzata Terebelska-Kulik (Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, Wydział ds. Doradztwa Podatkowego i Działań Zarządczych)
Magdalena Minakowska (Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, Wydział ds. Doradztwa Podatkowego i Działań Zarządczych)

19:00 – 21:00

Kolacja. Muzyczna niespodzianka

14 maja 2019 

09:30 – 13:00

Obrady Forum Podatkowego – 3 równoległe bloki tematyczne  obejrzyj na żywo!
PRAWO, EKONOMIA, EDUKACJA
(11:00 – 11:30 Przerwa kawowa)

PRAWO

Jednostki Samorządu Terytorialnego jako podatnicy VAT
Iwona Biernat-Baran (Doradca Podatkowy)
Jacek Karwacki (Urząd Miasta Poznania)
dr inż. Paweł Małecki (Doradca Podatkowy)
Zdzisław Modzelewski (Doradca Podatkowy)

Aktualne problemy w podatku od nieruchomości z perspektywy podatników i organów podatkowych
Adam Kałążny (Deloitte)
Bartosz Kaźmierczak (UM Poznań)  
Paweł Banasik (Deloitte)

EDUKACJA
Edukacja zawodowa - perspektywy​

Panel przygotowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu​

Prowadzący i moderator dyskusji:
Piotr Hans (SKwP) 

cz. I
Czy jesteśmy gotowi na jutro? – wprowadzenie
Piotr Hans (SKwP)

Ryzyka przedsiębiorcy w niestabilnym otoczeniu prawnym
Leszek Lewandowicz (Doradca Podatkowy, SKwP)

Nowe e-obowiązki dla księgowych i pracodawców
Grażyna Filipiak (Doradca Podatkowy,  Biegły rewident, SKwP)

Jaka edukcja przyszłości?
dr Marcin Gołembski (SKwP)

cz. II
Nowe technologie w rachunkowości – wykorzystanie systemu blockchain

dr hab. Remigiusz Napiecek (SKwP)

Wyzwania w zakresie organizacji rachunkowości w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz postępującą cyfryzacją
Łukasz Motała (Biegły rewident, SKwP)

Czy robot zastąpi księgowego?
Piotr Hans (SKwP)

Wartość firmy a wartość księgowego – podsumowanie
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz (SKwP)

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 17:00

Obrady Forum Podatkowego – 3 równoległe bloki tematyczne obejrzyj na żywo! 
PRAWO, EKONOMIA, EDUKACJA
(15:30 – 16:00 Przerwa kawowa)

PRAWO

Kierunki zmian w podatku VAT

Prowadzący i moderator dyskusji: Remigiusz Pytlik (Doradca Podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP)

cz. I
Przyszłość transakcji transgranicznych w VAT
Tomasz Michalik (Doradca Podatkowy)
dr Mariusz Cieśla (Doradca Podatkowy)
Zdzisław Modzelewski (Doradca Podatkowy)

cz. II
Nowe mechanizmy zapobiegania nadużyciom VAT

Gdy fiskus czyha na błąd …, czyli czy i jak uczciwy przedsiębiorca powinien chronić się przed zarzutem nadużycia w podatku VAT
dr Mikołaj Kondej (Doradca Podatkowy)
Przemysław Powierza (Doradca Podatkowy)
dr Andrzej Dmowski (Doradca Podatkowy)

 

EDUKACJA

Warsztat
Sukcesja: przekazanie firmy w dobre ręce

Katarzyna Gierczak-Grupińska (Fundacja Firmy Rodzinne)
Piotr Hans (SKwP)
Donata Ignaszak  (Mentor Early Warning Europe oraz własciciel grupy firm samochodowych Ignaszak Sp.J. Autoryzowany Dealer Volkswagen Audi Skoda)
Michał Ignaszak (Ignaszak Sp.J.)
Grzegorz Maślanko (Grant Thornton)
Krzysztof Wiśniewski (Doradca Podatkowy)

17:00

Zakończenie Forum Podatkowego Poznań 2019

Close Menu